ПРЕВОД

Официален превод

Официалният превод обикновено се отнася за документи. Това е превод на бланка, с печат и подпис на преводач с Потвърждение от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. Към превода задължително се скрепва с телбод и самият документ, който се превежда или ксерокопие от него.

Неофициален превод

Неофициалният превод е превод без печат, подпис и бланка. Не е необходимо да бъде направен от преводач с Потвърждение от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. Обикновено не се отнася за документи и не е необходимо да бъде скрепен към изходния текст.