ЦЕНИ
ПРЕВОДИ

ПРЕВОД ОТ/НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ВИД  ДОКУМЕНТ/ТЕКСТ

ОБИКНОВЕНА
услуга /2 р.д./

БЪРЗА
услуга /1 р.д./

ЕКСПРЕСНА
услуга /4-8 часа/

Общински и други бланкови документи (удостоверение за раждане/брак/наследници, свидетелство за съдимост и др.)

8лв/стр

10лв/стр

15лв/стр

Дипломи, академични справки, уверения

9лв/стр

11лв/стр

15лв/стр

Сертификати, декларации, удостоверения, пълномощни, фактури, лична и фирмена кореспонденция, икономически текстове и други без специализирана терминология.

9лв/стр

11лв/стр

15лв/стр

Юридическа, техническа и друга специализирана литература и документация (договори, решения на съда, научни статии и др.).

11лв/стр

15лв/стр

след запитване

Медицински документи (епикризи, амбулаторни листове, болнични листове, имунизационни паспорти и др.).

14лв/стр

18лв/стр

след запитване

* Важно: По стандарт една преводаческа страница се състои от 1800 знака (с интервалите) или около 30 реда х 60 знака.

ПРЕВОД ОТ/НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

ВИД  ДОКУМЕНТ/ТЕКСТ

ОБИКНОВЕНА
услуга /2 р.д./

БЪРЗА
услуга /1 р.д./

ЕКСПРЕСНА
услуга /4-8 часа/

Общински и други бланкови документи (удостоверение за раждане/брак/наследници, свидетелство за съдимост и др.)

10лв/стр

15лв/стр

Дипломи, академични справки, уверения,  сертификати, декларации, удостоверения, пълномощни, фактури, лична и фирмена кореспонденция, икономически текстове и други без специализирана терминология.

11лв/стр

15лв/стр

Юридическа, техническа и друга специализирана литература и документация (договори, решения на съда, научни статии и др.).

13лв/стр

след запитване

Медицински документи (епикризи, амбулаторни листове, болнични листове, имунизационни паспорти и др.).

16лв/стр

след запитване

* Важно: По стандарт една преводаческа страница се състои от 1800 знака (с интервалите) или около 30 реда х 60 знака.